Det finnes utallige nettsider der ute, og de må alle overleve. Mange av dem selger en form for vare eller tjenester, og tjener sitt daglige brød på denne måten. Den største andelen av de mange millioner nettsider der ute er dog helt og holdent avhengig av reklame.Reklame er overalt på nettet, uansett hvilken nettside du besøker – til og med de store avisene og nyhetskanalene. Reklame er helt greit, egentlig. Man må jo la folk tjene penger, ellers vil vi snart ikke ha noen kule nettsider å besøke.Problemene oppstår når reklamen er overalt, og når hvert klikk du gjør åpner et nytt knippe med helt irrelevant informasjon om en vare eller tjeneste du aldri kunne tenkt deg å kjøpe. Det er heldigvis rimelig enkelt å få bort uønsket reklame, like enkelt som å sette opp et klistremerke på postkassa.Såkalte popup-blokkere og plug-ins som fjerner reklame er å finne både til Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera og Internet Explorer. Det mest populære programmet som fjerner reklame og pop-ups er AdBlock, som fås til Firefox og Chrome. Den fjerner til og med reklamen på YouTube og Facebook, to gigantiske nettsider som kun tjener penger på reklame og markedsføring.